Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego

Oto niektóre z organizacji

TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH

TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PCK 13
62-500 KONIN woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 6652221948
REGON: 31051385700000
Wpis do KRS: 2001-10-08
Więcej informacji: TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !