Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego

Oto niektóre z organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: SŁONECZNA 63
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI woj. LUBUSKIE
NIP: 5992420801
REGON: 21003341600000
Wpis do KRS: 2001-07-18
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !