Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego

Oto niektóre z organizacji

"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"

STOWARZYSZENIE
"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"

"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. ARMII KRAJOWEJ 29 /8
58-100 ŚWIDNICA woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8842407031
REGON: 89135814800000
Wpis do KRS: 2001-09-20
Więcej informacji: "SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !